Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε διαφάνειες που παρουσιάζουν όλο το υλικό του βιβλίου.

Μπορείτε ελεύθερα να κατεβάσετε τα αρχεία PDF.

Εφόσον είστε διδάσκων/ουσα και χρησιμοποιείτε το βιβλίο στο μάθημά σας, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία PowerPoint (PPT) ώστε να μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους συγγραφείς για να λάβετε τον απαιτούμενο κωδικό.

Κεφάλαια
1.Εισαγωγή
2.Αλγόριθμοι σχεδίασης
3.Συστήματα συντεταγμένων και μετασχηματισμοί στις 2Δ και 3Δ
4.Προβολές και μετασχηματισμοί παρατήρησης
5.Περικοπή και απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών
6.Αναπαράσταση και απλοποίηση μοντέλων
7.Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες
8.Υποδιαίρεση για τα γραφικά και την οπτικοποίηση
9.Διαχείριση σκηνής
10.Αρχές οπτικοποίησης
11.Το χρώμα στα γραφικά και στην οπτικοποίηση
12.Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού
13.Σκιές
14.Υφή
15.Παρακολούθηση ακτίνων
16. Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού
17.Βασικές τεχνικές συνθετικής κίνησης
18.Αλγόριθμοι οπτικοποίησης
Ενημέρωση: 27 Δεκεμβρίου 2016