Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε ένα αγγλο-ελληνικό και ελληνο-αγγλικό γλωσσάρι όρων των Γραφικών και της Οπτικοποίησης. Πρόκειται για τους όρους που εμφανίζονται στο παρόν βιβλίο, και οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ορολογίας αυτών των επιστημονικών περιοχών.

Για την απόδοση των χρησιμοποιούμενων αγγλικών όρων στα ελληνικά ελήϕθησαν υπόψη η καθιερωμένη ορολογία, οι συμβουλές ειδικών από συγγενείς επιστημονικές περιοχές και η εκτίμηση των συγγραϕέων όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Ελπίζουμε ότι το γλωσσάρι αυτό θα φανεί γενικότερα χρήσιμο στο κοινό αυτών των επιστημονικών περιοχών.

Το γλωσσάρι παρέχεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου Microsoft Excel (XLS) ώστε να είναι εύχρηστο.

Εφόσον διαπιστώσετε κάποια αστοχία στην απόδοση των όρων, κάποιο σφάλμα ή κάποια παράλειψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2010