Η OpenGL είναι η πιο διαδεδομένη, ανεξάρτητη λειτουργικού συστήματος, χαμηλού επιπέδου βιβλιοθήκη Γραφικών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην υλοποίηση εφαρμογών Γραφικών και Οπτικοποίησης κάθε είδους.

Οι συγγραφείς του παρόντος βιβλίου συνοδεύουν τις παραδόσεις της ύλης των μαθημάτων τους με εργαστηριακά μαθήματα παρουσίασης των βασικών στοιχείων της OpenGL καθώς και αντίστοιχες ασκήσεις. Έτσι οι θεωρητικές έννοιες του μαθήματος αποκτούν πρακτική υπόσταση και ταυτόχρονα οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση αυτής της τυποποιημένης βιβλιοθήκης Γραφικών.

Εξάλλου στο βιβλίο ακολουθούνται κατά την παρουσίαση πολλών θεμάτων (μετασχηματισμοί, προβολές, απόκρυψη, μοντελοποίηση, κ.ά.) οι συμβάσεις και οι πρακτικές της OpenGL. Έτσι ο αναγνώστης που θα χρησιμοποιήσει την OpenGL στα προγράμματά του θα βρεθεί σε οικείο περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε (και να χρησιμοποιήσετε στα μαθήματά σας, αρκεί να αναφέρετε την πηγή) το υλικό των εργαστηριακών μαθημάτων OpenGL που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από το Εργαστήριο Γραφικών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.