Καλώς ήλθατε στον ιστόχωρο του βιβλίου Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι. Ο ιστόχωρος παρέχει πληροφορίες και βοηθητικό διδακτικό υλικό για το βιβλίο.

Book cover

Το βιβλίο Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι είναι ένα εκτενές διδακτικό σύγγραμμα οπτικής υπολογιστικής. που καλύπτει την μοντελοποίηση και σύνθεση οπτικών δεδομένων με υπολογιστή. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μαθημάτων γραφικών και οπτικοποίησης. Επίσης φοιτητές μαθημάτων σχεδίασης με υπολογιστή (CAD) με έμφαση στην οπτικοποίηση μπορούν να επωφεληθούν από το περιεχόμενό του, καθώς καλύπτονται σε βάθος τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης με παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες και επιφάνειες υποδιαίρεσης. Τέλος, το βιβλίο απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τεχνικές πίσω από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν. Το βιβλίο επικεντρώνεται σε καθιερωμένες αρχές και αλγορίθμους αλλά και σε σύγχρονες μεθόδους που αναμένεται να αποδειχθούν σημαντικοί στο πεδίο αυτό.

Η ταχεία επέκταση των γραφικών και της οπτικοποίησης έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξειδίκευση των ερευνητών. Η τεράστια έκταση της σχετικής βιβλιογραφίας απαιτεί τη συνεργασία πολλαπλών συγγραφέων. Το παρόν βιβλίο δημιουργήθηκε από μία βασική ομάδα τεσσάρων συγγραφέων. Δύο κεφάλαια συνεισφέρθηκαν από αντίστοιχουν ειδικούς: το κεφάλαιο 16 (Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού) γράφτηκε από τον P. Dutré, και το κεφάλαιο 8 (Υποδιαίρεση για τα γραφικά και την οπτικοποίηση) συντονίστηκε από τον A. Nasri (ο οποίος έγραψε τις περισσότερες ενότητες), με συνεισφορές των F. A. Salem (Ανάλυση των επιφανειών υποδιαίρεσης) και G. Turkiyyah (Εφαρμογές υποδιαίρεσης στα πεπερασμένα στοιχεία).

Μία καινοτομία αυτού του βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των γραφικών και της οπτικοποίησης, περιλαμβάνοντας σημαντικά τρέχοντα ζητήματα όπως οι γράφοι σκηνής, οι επιφάνειες υποδιαίρεσης, τα μοντέλα πολλαπλών αναλύσεων, η δημιουργία σκιών, η παρεμπόδιση διάχυτου φωτισμού, η παρακολούθηση σωματιδίων, η χωρική υποδιαίρεση, η οπτικοποίηση βαθμωτών και διανυσματικών πεδίων, η συνθετική σκελετική κίνηση, και οι εικόνες υψηλού δυναμικού εύρους. Το υλικό έχει αναπτυχθεί, προσαρμοστεί, και χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα γραφικών και οπτικοποίησης επί αρκετά χρόνια.

Για να εκμεταλλευτεί πλήρως το περιεχόμενο του βιβλίου, ο αναγνώστης πρέπει να έχει γνώσεις βασικών αλγορίθμων και γραμμικής άλγεβρας. Ορισμένες ενότητες, κυρίως προχωρημένες, απαιτούν επίσης και άλλες γνώσεις όπως μαθηματικής ανάλυσης και αρχών επεξεργασίας σήματος. Τα Παραρτήματα συνοψίζουν κάποιες από τις προαπαιτούμενες αυτές γνώσεις.

Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με μια σειρά ασκήσεων. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σαν εργασίες μαθήματος από τους διδάσκοντες όσο και σαν ασκήσεις κατανόησης από τους διδασκόμενους. Μια σταθερή ροή μικρών, μέτριας και αυξημένης δυσκολίας εργασιών βοηθά σημαντικά την κατανόηση.

Το περιεχόμενο του βιβλίου μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός βασικού και ενός προχωρημένου μαθήματος στα γραφικά, με τρόπο που ένας φοιτητής που παρακολουθεί μόνο το πρώτο να αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου. Το μάθημα της οπτικοποίησης μπορεί είτε να αποτελεί συνέχεια του πρώτου μαθήματος γραφικών είτε να αποτελεί ένα αυτόνομο μάθημα, οπότε τα προχωρημένα θέματα γραφικών που περιλαμβάνει πρέπει να αντικατασταθούν από πιο βασικά.

Το βιβλίο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του βιβλίου Graphics & Visualization: Principles and Algorithms (A K Peters, 2008). Η μετάφραση και η παραγωγή του βιβλίου έγιναν από τους ίδιους τους συγγραφείς με κύριο στόχο την άρτια απόδοση της ορολογίας του χώρου στα Ελληνικά. Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη η καθιερωμένη ορολογία, οι συμβουλές ειδικών από συγγενείς επιστημονικές περιοχές και η εκτίμηση των συγγραφέων όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε ένα αγγλο-ελληνικό γλωσσάρι όρων των γραφικών και της οπτικοποίησης, το οποίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του βιβλίου με την ελπίδα ότι θα φανεί γενικότερα χρήσιμο στο κοινό αυτών των επιστημονικών περιοχών. Το βιβλίο υποστηρίζεται από πλήρες διδακτικό υλικό.