Τα σφάλματα που έχουν επισημανθεί στο βιβλίο υπάρχουν στα ακόλουθα αρχεία:

Εφόσον επισημάνετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Ενημέρωση: 27 Δεκεμβρίου 2016